• Garanti

  Garanti minst 3 års

 • Telefonrådgivning

  031-743 90 49 Telefonrådgivning

 • från våra kunder

  39814 produktomdöme från våra kunder

 • 100 dagars

  Returgaranti 100 dagars

Orderformulär Login

Skriv ut allmänna villkor

Allmänna villkor

Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg, organisationsnummer: 556755-0214, som representeras av de verkställande direktörerna Katharina Thieme-Hohe, Gudrun Haller och Maximilian Hohe, genomför dina beställningar på grundval av nedanstående allmänna affärsvillkor.

1. Ingående av avtal

När du klickar på knappen ”I varukorgen” i vår webbshop, lägger du dina valda artiklar i den virtuella varukorgen. När du klickar på denna symbol för en kundvagn kommer du till den virtuella kundvagnen. Här kan du kontrollera din beställning, ta bort artiklar eller ändra en mängd. Ett klick på ”Fortsätta” inleder beställningsprocessen som du i ett sista steg avslutar med ett klick på ”Skicka beställning” och därigenom avger ett lagligt bindande avtalserbjudande beträffande de artiklar som finns i varukorgen. Ett e-postmeddealande informerar dig automatiskt om att din beställning har inkommit till oss. Även uppgifterna om din beställning anges i detta meddelande. Detta e-postmeddelande utgör inget bindande godkännande av ditt erbjudande. Avtalstexten sparas av oss endast tills att köpeavtalet har accepterats och kan därefter inte längre hämtas. Om du vill spara avtalstexten för dig, måste du behålla vårt meddelandemail om orderbekräftelse. Om du har skapat ett kundkonto och är inloggad vid beställningen, kan du där se avtalstexten för varje beställning.

Så länge det inte har ingåtts något avtal mellan oss, är de angivna priserna icke-bindande och gäller med reservation för mellanliggande försäljning.

När du betalar via PayPal, med kreditkort eller banköverföring i förskott/förskottsbetalning träder köpeavtalet i kraft redan med din betalningsanvisning. Om du betalar med faktura träder köpeavtalet i kraft när vi bekräftar din beställning. Detta sker senast fem dagar efter det att vi har tagit emot beställningen antingen genom en skriftlig orderbekräftelse, ett leveransmeddelande eller genom att varorna levereras. Under denna tid är du bunden av din beställning.

 

2. Leveransdatum och leverans

Observera att beställningar i denna shop endast kan göras för leveranser inom Sverige.

a.) Såvida inget annat leveransdatum har angetts i respektive artikelbeskrivning, levererar vi inom tre veckor. Vi levererar inte till utlandet. Leveranstiden beräknas från det att du har fått vår orderbekräftelse. Om du betalar i förskott, börjar leveranstiden löpa två dagar efter det att du har lämnat din betalningsorder till banken.

b.) Vid fraktförsändelser är du skyldig att före avsändningen meddela sådana begränsningar för godstrafik vid leveransen som du känner till.

c.) Om montering ingår i överenskommelsen måste monteringsplatsen vara tillgänglig och redo för montering. Särskilda strukturella förhållanden måste beaktas före montering. Vid försvårande förhållanden debiteras de merkostnader som uppkommer separat. Vi har rätt att anlita underleverantörer. Fakturor för monteringstjänster ska betalas netto utan avdrag vid mottagandet.

d.) Såvida inga avvikande överenskommelser finns, ligger sista avlastning på mottagningsorten i mottagarens ansvar. Dina beställda varor kommer att levereras direkt till din leveransadress (till trottoaren).

 

3. Priser

Alla priser gäller i svenska kronor. I priserna för konsumenter ingår lagstadgad moms.

Tilläggsavgift för små mängder, minsta beställningsvärde:

Vid beställningsvärden under 360 kr (exkl. moms) tillkommer en tilläggsavgift för små mängder på 45 kr (exkl. moms). Tilläggsavgiften för små mängder anges i våra beställningsformulär och visas automatiskt vid beställningar via internet. Med beställningsvärde avses beställningsvärdet utan eventuella serviceavgifter och fraktkostnader.

 

4. Fraktkostnader

Du får all information om fraktkostnader, leveranssätt och fraktvikt för varje artikel via länken ”Fraktkostnader tillkommer”. Produkter som inte debiteras med fraktkostnad är märkta med ”Fri frakt”. Såvida du kombinerar dessa artiklar i din order med fraktkostnadspliktiga artiklar, debiteras endast dessa fraktkostnader.

Fraktkostnader debiteras endast en gång per beställning, även om beställningen delas upp i flera leveranser. Om en order levereras till flera leveransadresser, debiteras fraktkostnader för varje leveransadress.

 

5. Betalning

Du betalar de beställda varorna bekvämt och enkelt på något av följande sätt. För att säkra vår kreditrisk förbehåller vi oss rätten att erbjuda sådana möjligheter endast enligt motsvarande kreditvärdighet.

Fakturor skickas efter onlinebeställningar och, begäran av kunden, via e-post.

a.) Faktura:
Vi skickar varor mot faktura endast till kunder som vi känner resp. har kreditprövat. Betalningsfristen är 30 dagar från fakturadatum. För detta betalsätt genomför vi en kreditprövning enligt vår dataskyddsförklaring. Vid delleveranser kan vi kräva en delbetalning motsvarande redan utförd leverans. Om betalning av din faktura inte sker inom angiven tidsfrist, har vi rätt att debitera dig påminnelseavgift och en dröjsmålsränta på 5 % över den ränta som banker vanligen tar ut. Dessutom sker eventuella framtida leveranser endast mot förskottsbetalning eller postförskott.

b.) Kreditkort:
Ditt kreditkort debiteras fakturabeloppet när du har slutfört din beställningsprocess och skickar iväg din beställning. När du betalar med kreditkort, sparas inte dina kreditkortsuppgifter på grund av säkerhetsskäl. Därför måste du ange uppgifterna vid varje beställning.

c.) Banköverföring i förskott/förskottsbetalning:
Du har möjlighet att i förskott betala fakturabeloppet som anges i orderbekräftelsen genom att sätta in beloppet på nedan angivet konto. Leveransfrist gäller enligt punkt 2a i dessa allmänna affärsvillkor.

Bankkontouppgifter:

Svenska Handelsbanken AB
IBAN: SE36 6000 0000 0007 9106 5642
BIC: HANDSESS

d.) Klarna
 
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:
 
● Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
 
● Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
 
Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.
 
För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.
 
Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

e.) Betaltjänsterna Paypal, Apple Pay eller Google Pay (kräver ibland ditt eget konto med betaltjänsten).

6. Laglig ångerrätt och frivillig returrätt

Om du köper varorna för ändamål som till övervägande del ligger utanför din näringsverksamhet eller självständiga yrkesverksamhet, har du en laglig ångerrätt som vi informerar dig om i slutet av dessa allmänna affärsvillkor.

Utan att det påverkar några andra lagliga ånger- eller hävningsrätter, ger vi alla kunder dessutom rätten att återlämna den erhållna varan inom 100 dagar utan att ange några skäl genom att returnera varan på de villkor som anges nedan.

Tidsfristen för returnering börjar löpa när den fullständiga varan har erhållits. För att hålla tidsfristen räcker det att du skickar iväg varan i tid. Vår adress för returvaror är: Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg. För varor som inte kan skickas i paket (t.ex. skrymmande gods) räcker det att du skickar en begäran om återtagande till oss. Returförsändelsen eller begäran om återtagande ska skickas till: Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg, telefon: 031-743 90 49, fax: 031-743 90 99, e-post: info@sportime.se.

Du står för kostnaden för återlämnandet eller returneringen. Vi kan vägra att betala tillbaka varuvärdet tills vi har fått tillbaka varan. Vårt återtagande av vara som inte kan skickas i paket kan vi göra avhängigt av att transportkostnaden betalas i förväg.

Returrätten gäller inte om varan är skadad eller om varan visar tecken på att ha använts i en omfattning som går utöver vad som är rimligt för att kontrollera varans beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt. Returrätten gäller inte heller för varor som har specialtillverkats för dig eller för varor vars plombering är bruten.

 

7. Fel

Om varorna är defekta har du, med förbehåll för punkt 8, rätt till de lagstadgade rättigheterna, vars användning är kostnadsfri. Om du trots omfattande kontroller får en vara med fel, så hjälper vår kundtjänst dig gärna. Små avvikelser i våra modeller i fråga om form och färg, i synnerhet vid efterföljande leveranser och tekniska ändringar till följd av vidareutveckling eller anpassning till normer, anses inte som fel.

8. Ansvar

Kunden har inte rätt till skadestånd. Undantagna från detta är skadeståndskrav på grund av skada på liv, lem eller hälsa eller på grund av brott mot väsentliga skyldigheter enligt avtalet. Undantaget är även ansvaret för andra skador som beror på en försummelse som skett uppsåtligen eller av grov vårdslöshet från vår sida eller från våra rättsliga företrädares eller medarbetares sida. Väsentliga skyldigheter enligt avtalet är sådana skyldigheter som måste fullgöras för att uppnå syftet med avtalet. Vid brott mot väsentliga skyldigheter enligt avtalet till följd av enkel vårdslöshet ansvarar vi dock endast för den förutsebara skadan som är typisk för avtalet.

De begränsningar som anges i första och andra stycket gäller även till förmån för våra rättsliga företrädare och medarbetare om anspråk görs gällande direkt mot dessa. Bestämmelserna i produktansvarslagen kvarstår oförändrade.

 

9. Garantivillkor

Undantagna från vår garanti är affärsmässiga handlare som köper varor för vidareförsäljning.

Vi ger generellt 3 års garanti, om inte annat anges vid produkten. Garantier begränsar inte de lagstadgade anspråken, i synnerhet inte de för tilläggsprestation, prisavdrag, frånträde från avtalet och skadestånd, vars anspråk i övrigt är avgiftsfria, och gäller under tiden från leverans av varorna till köparen fram till utgången av respektive angivna garantitid. I garantifall kan köper skicka varan på vår bekostnad till nedanstående adress fram till den angivna garantitidens utgång. Vi avgör om köper får varan reparerad eller utbytt. Garantin gäller inte för naturligt slitage och skador som orsakats av köparen. Garantigivare är vi, Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg.

 

10. Skydd av den industriella äganderätten

Vi förbehåller oss den industriella äganderätten och upphovsrätten till alla produkter, bilder och övriga dokument som vi levererar. För kopiering genom tredje part krävs ett särskilt tillstånd från oss.

 

 

11. Övriga affärsvillkor

Även om något av affärsvillkoren skulle vara ogiltigt, fortsätter de andra att gälla. Härmed invänder vi mot kundens allmänna affärsvillkor.

Om kunden är köpman, en offentligrättslig juridisk person eller ett offentligrättsligt organ, är orten där vi har vårt säte uppfyllelseort och laga domstolsort för båda parter. Om kunden är en privatperson är kundens hemort uppfyllelseort och laga domstolsort för båda parter. Vi har rätt att väcka åtal vid allmän domstol i kundens hemort.

Svensk lag gäller med uteslutande av FN:s konvention om internationella köp.

 

12. Företagssäte:

Sport-Thieme AB
Andra Långgatan 29
413 27 Göteborg
Verkställande direktörer: Katharina Thieme-Hohe, Gudrun Haller, Maximilian Hohe
Telefon: 031-743 90 49
Fax: 031-743 90 99
E-post: info@sportime.se
www.sportime.se
Organisationsnummer: 556755-0214

- Sport-Thieme AB -

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka (Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg, telefon: 031-743 90 49, fax: 031-743 90 99, e-post: info@sportime.se) ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan, både för varor, som kan skickas i paket, alltså även för sådana som inte kan skickas i paket. Kostnaderna för returnering av varor som inte kan skickas i paket, uppskattas till  högst ca 1.390,- SEK inkl. moms vid en fraktvikt på upp till 39 kg och vid en överstigande vikt till högst ca 35,- SEK/kg inkl. moms.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

——————————————————————————————————————————


Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

Till

Sport-Thieme AB
Andra Långgatan 29
413 27 Göteborg
Fax: 031-743 90 99
E-post: info@sportime.se

Jag/Vi (*)meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*)köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)

Beställdes den(*)/mottogs den (*) : …………….

 

Konsumentens/konsumenternas namn:


Konsumentens/konsumenternas adress:

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)

 

Datum:

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

 

Observera att du inte har någon ångerrätt för följande avtal:

 • avtal om leverans av varor som inte har tillverkats i förväg och för vars tillverkning ditt individuella val eller ändamål är avgörande eller varorna är entydigt tillverkade enligt dina personliga behov,
 • avtal om leverans av förseglade varor som på grund av hälsoskydd eller hygien inte är lämpade för en retur om deras försegling avlägsnats efter leverans,
 • avtal om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller mjukvara för datorer i en förseglad förpackning om förseglingen avlägsnats efter leverans.