Sport-Thieme dataskyddsbestämmelser 

Att skydda våra kunders personuppgifter är mycket viktigt för oss. Här nedan informerar vi om vilka personuppgifter som insamlas och sparas när du besöker vår webbsida, använder vår shop eller nyttjar de tjänster som står till förfogade via vår webbsida. Dessutom informerar vi om vilka av dina data som används och vilka rättigheter du har när det gäller hur vi använder dina data.

 

När det gäller frågor om insamling, utförande eller användning av dina personuppgifter, när det gäller upplysningar, korrigering, blockering eller radering av data samt eventuell återkallelse av gjorda samtycken eller protest mot en viss dataanvändning kan du vända dig till Sport-Thieme GmbH, Helmstedter Strasse 40, DE-38368 Grasleben, Tyskland. E-post: info@sport-thieme.de

Dessutom är vi leverantörer i den tyska federala telemedialagens mening när du allmänt besöker vår webbsida och speciellt vår shop.

 

 

Datainsamling vid besök på vår webbsida

 

Allmänt besök på vår sida

Du kan besöka vår webbsida utan att uppenbara din identitet. Din webbläsare skickar automatiskt informationer till servern för vår webbsida. Dessa informationer sparas i en loggfil. Följande informationer registreras utan din vetskap och sparas tills de raderas automatiskt:

 • IP-adressen till använd dator,
 • datum och klocktid för access,
 • namn och URL på hämtad fil,
 • webbsidan varifrån accessen skedde (referens-URL),
 • den webbläsare som du använt och eventuellt operativsystemet på din dator samt namnet på din internetoperatör.

Insamling och bearbetning av dessa data sker för att göra det möjligt att använda vår webbsida (internetuppkoppling) och för att garantera systemsäkerhet och -stabilitet samt för teknisk administration av nätinfrastrukturen. Vi drar då inga slutsatser om din person.

Därutöver använder vi kakor och spårningsverktyg när du besöker vår webbsida. Närmare upplysningar om sådana finns nedan under punkt 3.  Vi informerar under punkt 5 om den målsökningsprocess som vi använder. Upplysningar om sociala insticksprogram finns under punkt 6.

 

När du beställer

När du vill beställa produkter från vår webbsida, behöver vi för avvecklingen nödvändigtvis följande informationer om dig:

 

 • tilltal/titel, förnamn, efternamn
 • e-postadress
 • adress, eventuellt alternativ leveransadress
 • telefonnummer vid en beställning av fraktartiklar för enklare leverans (tidsöverens­kommelse)
 • allt efter betalningssätt även betalningsuppgifter (t. ex. bankförbindelse, kreditkorts­uppgifter)

 

Insamlingen av dessa personuppgifter sker

 • för att veta vem som är vår avtalspartner
 • för att motivera och utforma innehållet, administrera och ändra avtalsförhållandet med dig om din beställning
 • för kontroll av att angivna uppgifter är rimliga

 

Att ange ytterligare personuppgifter är frivilligt och sker för att göra ditt inköp enklare eller för en lättare hantering hos oss (t.ex. snabbare kontaktförbindelse när du har något att fråga om).

 

Så snart som dina personuppgifter inte längre behövs för avtalsadministrationen blockeras dessa data och utplånas efter att lagringstiden för handel och skatt har utgått.

 

När du har registrerats och har ett kundkonto hos oss, sparar vi dina data i ett användarkonto för nästa inköp. Detta gäller dock inte för de betalningsuppgifter som du har angett. Dessa raderas när en beställning är fullständigt genomförd.

Efter köpet får du från oss ett automatiserat e-postmeddelande där vi ber dig att lämna en bedömning om våra produkter. På det viset hjälper du oss att anpassa och vidareutveckla vår service, våra produkter och vårt sortiment för att även i framtiden kunna erbjuda dig en attraktiv inköpsupplevelse.

 

Som kund hos Sport-Thieme skickar vi på grundval av dina inköp produktrekommendationer eller informationer om kampanjer till dig med e-post med ojämna mellanrum. Detta sker oberoende av om du har abonnerat vårt nyhetsbrev eller inte. Om du inte vill erhålla dessa informationer eller om du inte vill att dina data nyttjas i sådana syften, kan du när som helst lämna in en protest, t.ex. med ett e-postmeddelande till info@sport-thieme.de

 

När vi skapar ett kundkonto

För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig när du genomför dina beställningar, erbjuder vi dig att dina persondata sparas i ett kundkonto som skyddas med ett lösenord, så att du inte behöver ange dina data på nytt. När ditt kundkonto skapas måste du ange ett lösenord som du väljer själv. Med lösenordet tillsammans med din e-postadress får du tillgång till ditt kundkonto. I ditt kundkonto kan du när som helst se och ändra de uppgifter som du har sparat.

Det är inte absolut nödvändigt att registrera ett kundkonto för att du ska kunna göra beställningar på vår webbsida. Du kan också göra en beställning som gäst. I sådana fall måste du ange dina fullständiga data på nytt för varje beställning.

 

 

Registrering av nyhetsbrev

När du accepterat en registrering, används din e-postadress till att regelbundet skicka våra nyhetsbrev eller andra informationer till dig om våra erbjudanden. För att ta emot nyhetsbrevet räcker det med att du anger din e-postadress. Du får då ett mejl av oss där vi ber dig att bekräfta din anmälan till nyhetsbrev (ett så kallat double opt-in-förfarande). Nyhetsbrevet får du genom att klicka på knappen ”Bekräfta anmälan nu” i detta mejl. Dessutom kan du frivilligt ange ditt tilltal, förnamn och efternamn samt områden för speciella intressen så att vi direkt kan tilltala dig personligen med nyhetsbrevet.

Du kan när som helst göra en avbeställning, t.ex. genom att klicka på en länk i slutet av varje nyhetsbrev eller skicka ett mejl till info@sport-thieme.de.

 

Användning av kontaktformulär, bedömningsfunktion och ”Fråga om artikel”

Du kan skicka allmänna frågor på kontaktformuläret som står till förfogande på vår sajt. För att vi ska kunna kontakta dig är det absolut nödvändigt att du anger ditt namn, din e-postadress och ett telefonnummer. Ytterligare uppgifter kan ske frivilligt.

Insamlingen av dessa data sker för att veta vem förfrågan kommer från och för att kunna besvara den på bästa sätt som du önskar.

När du lämnar en bedömning om en artikel i vår webbshop, ber vi dig att ange ett namn och en e-postadress. Efternamn och e-postadress publiceras inte utan tjänar till att t.ex. kunna reagera på otillåtna eller lagstridiga bedömningar.

Med din personliga produktbedömning hjälper du oss och andra kunder att bedöma och eventuellt förbättra en produkt. Skicka din åsikt till oss! Vi vill gärna ha en uppriktig feedback från dig. Du hjälper kunder, leverantörer och i slutändan naturligtvis också oss med att välja produkter och produktskötsel.

Du kan också när som helst ändra eller ta bort din publicerade åsikt. Skriv då till oss på produktbewertung@sport-thieme.de.

Om du använder funktionen ”Fråga om artikel” behöver vi också ett namn och en e-postadress för att eventuellt även kunna svara icke-offentligt. När en fråga från dig offentliggörs, visas inte ditt namn och inte heller din e-postadress.

 

 

Vidarebefordran av data till tredje part

 

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till tredje part endast om vi lagligen är berättigade till det eller du har gett oss ditt medgivande.

 

Om avtalets fullgörande

Såvida det är lagenligt tillåtet och nödvändigt för att genomföra avtalsförhållandet med dig, kommer vi att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part. Hit hör speciellt en vidarebefordran till fraktföretag i syfte att leverera de varor som du beställt eller till betaltjänster resp. kreditinstitut för att genomföra betalningsprocessen. De vidarebefordrade uppgifterna får från tredje part uteslutande användas i syfte för din vidarebefordran.

 

Om övriga ändamål

Därutöver kommer vi att vidarebefordra dina persondata till tredje part endast om du uttryckligen har givit ditt tillstånd eller om det består en laglig skyldighet att göra detta eller såvida vidarebefordran är nödvändig för att driva igenom bevisade lagenliga anspråk från tredje part och det inte kan urskiljas skäl till att anta att du har ett övervägande skyddsvärdigt intresse av att dina data inte vidarebefordras.

 

Kreditprövning och creditscoring

Om vi gör en förskottsbetalning, t.ex. vid en försäljning mot faktura, inhämtar vi en kreditprövning för att tillvarata våra berättigade intressen. Då lämnar vi dina data till Bürgel Wirtschafts-Informations GmbH & Co. KG, Postfach 500166, DE-22701 Hamburg för att låta pröva din kreditvärdighet. Vi erhåller då även informationer om den statistiska sannolikheten om utebliven betalning (Score-värden) som beräknas på basis av vetenskapligt erkända matematik-statistiska processer. Detta använder vi för ett avvägt beslut om att skapa, genomföra eller avsluta avtalsförhållandet med dig. Dessutom använder vi kreditinformationer som vi själva har insamlat inom ramen för våra hittillsvarande affärsförbindelser. Hänsyn tas enligt lagenliga bestämmelser till dina intressen som är värda att skyddas.

 

Användning av kakor

Det är ingen förutsättning att du accepterar kakor när du besöker vår webbsida. Men vi gör dig uppmärksam på att det bara går att använda varukorgsfunktionen och produktbeställning om du aktiverar kakor.

 

Vad är kakor?

Kakor och flash-kakor är små textfiler som lagras på din dator och som sparar vissa inställningar och data för utbyte med vårt system via din webbläsare. Kakor spärras på så vis av din webbläsare att endast den sidan kan läsa kakorna som har satt dem. Principiellt skiljer man mellan två olika typer av kakor: så kallade sessionskakor, som försvinner så snart du stänger din webbläsare och permanenta kakor, som sparas en längre tid eller finns kvar obegränsat på din dator. Denna lagring hjälper oss att optimera vår webbsida och våra erbjudanden motsvararande dina önskemål och underlättar din användning genom att till exempel dina inmatningar sparas på så sätt att du inte ständigt måste upprepa dem.

 

Vilka kakor använder Sport-Thieme?

De flesta kakor som vi använder raderas från hårddisken när du stänger din webbläsare (slut på sessionen, därför också sessionskakor). Sessionskakor behövs exempelvis för att erbjuda dig varukorgsfunktionen över flera sidor. Dessutom använder vi även kakor som stannar kvar på din hårddisk. Vid ditt nästa besök känns det då automatiskt igen att du redan har varit hos och och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller också permanenta kakor sparas på din hårddisk och raderas av sig själva efter en förbestämd tid. Särskilt sådana kakor hjälper till att göra våra erbjudanden mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vara dessa uppgifter är det exempelvis möjligt att du får informationer på sidan som är anpassade till dina intressen. Det enda syftet med dessa kakor är uteslutande att på bästa möjliga sätt anpassa våra erbjudanden till dina önskemål och göra ditt surfande hos oss så komfortabelt som möjligt.

 

Vilka data sparas i kakorna?

I de kakor som Sport-Thieme använder sparas inga persondata. De kakor som vi använder kan därigenom inte kopplas till en bestämd person och alltså inte heller till dig. När en kaka aktiveras kopplas ett identifikationsnummer till den. Det går aldrig att koppla dina personuppgifter till detta identifikationsnummer. Ditt namn, din IP-adress eller liknande data som skulle kunna koppla kakan till dig sparas aldrig. På basis av kakorteknologin erhåller vi endast anonymiserad information, till exempel om vilka sidor i vår shop som har besökts eller vilka produkter som visats.

 

Finns det också kakor från tredje part (så kallade tredjepartskakor)?

Sport-Thieme betjänar sig av några reklampartners som hjälper till att gestalta webbinnehållet och Sport-Thiemes webbsida intressantare för dig. Därför sparas också kakor från partnerföretag på din dator när du besöker Sport-Thiemes webbsida. Då handlar det om temporära kakor som automatiskt raderas efter en förbestämd tid. Kakor från partnerföretag raderas i regel efter några dagar eller efter upp till 24 månader, i enskilda fall även efter flera år. Inte heller kakorna från våra partnerföretag innehåller några persondata. Endast under ett användar-ID upptas data pseudonymt. Dessa pseudonyma data sammanförs aldrig vid någon tidpunkt med dina persondata.

Facebook Website Custom Audiences-Cookie

I vissa fall kommer även kommunikationsverktyg från sociala media som Facebook till bruk, speciellt produkten Website custom audiences. Denna produkt genererar en icke-reversibel, icke-personrelaterad kontrollsumma (”hashvärde”) från dina användardata, som kan förmedlas till Facebook i analys- och marknadsföringssyfte. Ytterligare informationer om ändamål och utsträckning för datainsamling och ytterligare bearbetning och nyttjande av data via Facebook samt dina inställningsmöjligheter till skydd för din privata miljö kan du hitta i Facebooks datapolicy https://www.facebook.com/privacy/explanation. Om du vill protestera mot Facebooks datapolicy kan du göra det på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Om du inte vill använda kakor

I din webbläsare kan du ställa in att en lagring av kakor endast accepteras om du samtycker. Om du bara vill acceptera Sport-Thiemes kakor och inte kakor från våra leverantörer eller partners, kan du klicka på ”Blockera kakor från tredjepart” i inställningarna för din webbläsare.

I allmänhet visas i din webbläsares menyrad under hjälpfunktionen hur du kan avvisa nya kakor och koppla från kakor som redan sparats.

Flash-kakor som används av webbläsarens tillägg, kan du koppla från resp. radera genom att ändra inställningarna för webbläsartillägget eller via producentens webbsida för webbläsartillägget.

För datorer som används gemensamt och som är så inställda att de accepterar kakor, rekommenderar vi att du alltid avanmäler dig helt när du är färdig vid datorn.

 

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”kakor”, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationer som genereras av sådan kaka om hur du använder den här webbplatsen kommer vanligtvis att vidarebefordras till och lagras av Google på en server i USA. Om IP-anonymiseringen aktiveras på denna webbplats kommer dock din IP-adress dessförinnan att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater för överenskommelsen om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av företaget för denna webbplats kommer Google att använda dessa informationer för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen samt för att till företaget som driver webbplatsen skaffa fram ytterligare tjänster som förknippas med användandet av webbplatsen och internet. Den inom ramen för Google Analytics förmedlade IP-adress från din webbläsare kopplas inte ihop med andra data från Google. Genom en motsvarande inställning i din webbläsare kan du förhindra att kakor installeras. Men vi informerar dig om att du i ett sådant fall eventuellt inte kan använda alla funktioner fullständigt på denna webbplats. Genom att klicka på följande länk som laddar ner och installerar tillgängligt insticksprogram för din webbläsare, kan du dessutom förhindra att Google registrerar de data som skapats av kakan och som hänför sig till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt förhindra att Google bearbetar dessa data.

 

Närmare informationer om användarvillkor och datasäkerhet hittar du på http://www.google.com/analytics/terms/de.html  resp. på https://www.google.de/intl/se/policies/.  Vi upplyser om att Google Analytics har kompletterats med koden ”anonymizelpIP” på denna webbplats för att garantera att IP-adresser registreras anonymt (s.k. IP-masking)

 

Användning av sociala insticksprogram

Vi använder så kallade insticksprogram från det sociala nätverket Facebook (www.facebook.com) och Google (www.google.com). Driftansvariga är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA och Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Knappen för Google har märkts med tillägget / Logo ”+1”. Knappen för Facebook känner man igen på det vita ”f”-et på blå ruta eller på ”Like”-(tummen upp-)knappen.

När en webbsida med ett socialt insticksprogram hämtas, uppstår en förbindelse med detta nätverks server. Därigenom blir det möjligt för sociala media som Facebook och Google att samla in olika data. Dit hör bl.a. datum och klocktid för besöket på den ifrågakommande webbplatsen, internetadress eller URL där besökaren befinner sig samt tekniska data via IP-adressen, använd webbläsare och besökarens använda operativsystem. Om du är inloggad på nätverket, kan det koppla detta besök till ditt konto. Om du är medlem på Facebook eller Google+ och inte vill att data insamlas via vår webbplats och länkas till dina sparade medlemsdata hos Facebook eller Google+, måste du först logga ut dig från Facebook resp Google+ innan du besöker vår webbplats. Om du inte är medlem i dessa nätverk är det eventuellt ändå möjligt att Facebook eller Google tar reda på och sparar t.ex. din IP-adress.

Informationer om insamling och användning av data hittar du i Datapolicy på Facebook (www.facebook,com/help/?faq=17512 och www.facebook.com/about/privacy) och Googles dataskyddsbestämmelser (www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html).

 

Åtkomsträtt

Enligt den tyska lagen om dataskydd har du åtkomsträtt när det gäller de data som sparats om dig hos oss och en rätt till att felaktiga data korrigeras samt en rätt att dina data blockeras eller raderas.

För att få upplysningar om dina personuppgifter, för att anmana till korrigering, blockering resp. radering av felaktiga data samt för ytterligare frågor angående hur dina personuppgifter används, kan du skicka ett mejl till info@sport-thieme.de.

 

Datasäkerhet

Överföring av personliga kund- och betalningsdata sker konfidentiellt enligt aktuell standard. Det kan du se på den färgmarkerade ”Lås”-symbolen i din webbläsare och på ”https” i början.

Sport-Thieme kodar dina data med största möjliga säkerhetsteknik när du beställer.

 

Använt kodningsprotokoll: SSL 3.0
Nyckelbyte: RSA 1024 Bit
Kryptering av användardata: RC4 128 Bit, Triple-DES 112/168 Bit

Version: augusti 2017

Sportime använder cookies för att se till att du får bästa möjliga shoppingupplevelse. Om du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies.

Läs mer om cookies.