• Garanti

  Garanti minst 3 års

 • Telefonrådgivning

  031-743 90 49 Telefonrådgivning

 • från våra kunder

  47.812 produktomdöme från våra kunder

 • 100 dagars

  Returgaranti 100 dagars

Orderformulär Login

Information om vår sekretesspolicy från Sport-Thieme AB

Det är mycket viktigt för oss att skydda våra kunders personuppgifter. I det följande informerar vi dig om hur vi hos Sport-Thieme AB behandlar dina personuppgifter enligt förutsättningarna i EU:s nya dataskyddsregler (GDPR), se art. 13, GDPR. Läs noga igenom den här informationen om vår sekretesspolicy. Om du har några frågor eller kommentarer om denna information, kan du när som helst vända dig till den kontaktadress som anges under siffra 2.

 

 1. Översikt
 2. Namn och kontaktuppgifter till person som är ansvarig för databehandlingen samt till företagets dataskyddsombud
 3. Syften med databehandling, rättsliga grunder och berättigade intressen som följs av Sport-Thieme eller tredje part samt kategorier av mottagare
 4. Mottagare utanför EU
 5. Dina rättigheter
 6. Datasäkerhet

 

 

1. Översikt

Följande information om vår sekretesspolicy upplyser dig om typ och omfattning av hur dina personuppgifter behandlas av Sport-Thieme AB. Personuppgifter är information som har kopplats eller kan kopplas direkt eller indirekt till din person.

Databehandlingen som sker från Sport-Thieme kan i det väsentliga indelas i två kategorier:

 • I syfte att administrera ett avtal behandlas alla personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra ett avtal. Om även externa serviceföretag deltar i avtalshanteringen, t.ex. logistikföretag eller betalservice, skickas dina personuppgifter till dessa i respektive nödvändig omfattning.
 • När du hämtar Sport-Thiemes webbsida utbyts olika informationer mellan din slutenhet och vår server. Här kan det också handla om personuppgifter. Information, som insamlats på detta vis, används bl.a. till att optimera vår webbsida eller för att visa reklam i webbläsaren för din slutenhet.

Enligt bestämmelserna i GDPR har du olika rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Härtill räknas bl.a. att du har rätt till att göra invändningar mot utvald databehandling, speciellt databehandling i reklamsyfte.

 

2. Namn och kontaktuppgifter till person som är ansvarig för databehandlingen samt till företagets dataskyddsombud

Denna information om vår sekretesspolicy gäller för databehandling genom Sport-Thieme AB, Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg (”Ansvarig person”) och för webbsidan www.sportime.se. Företagets dataskyddsombud för Thieme företagsgrupp kan nås under ovan angiva adress, att. avdelning dataskydd resp. under info@sportime.se.

 

3. Syften med databehandling, rättsliga grunder och berättigade intressen som följs av Sport-Thieme eller tredje part samt kategorier av mottagare

3.1. Att hämta vår webbsida

När du hämtar vår webbsida, skickas automatiskt information från den webbläsare som finns på din slutenhet till servern för vår webbsida och lagras temporärt i en s.k. loggfil. Det har vi inget inflytande på. Följande informationer registreras utan din vetskap och sparas tills de raderas automatiskt:

 • IP-adressen till använd dator som hämtar webbsidan,
 • datum och klocktid för access,
 • namn och URL på hämtad fil,
 • webbsidan varifrån accessen skedde (referens-URL),
 • den webbläsare som du använt och eventuellt operativsystemet på din dator samt namnet på din internetoperatör.

Rättslig grund för behandling av IP-adressen är art. 6, 1:a stycket, f), GDPR. Vårt berättigade intresse uppstår enligt nedan uppförda syften för datainsamling. Vi upplyser om att det inte är möjligt att dra omedelbara slutsatser om din identitet genom de insamlade personuppgifterna och sådana slutsatser kan inte heller dras av oss.

Din slutenhets IP-adress samt övriga data uppförda i listan ovan används av oss i följande syften:

 • Garanti för en felfri internetuppkoppling,
 • Garanti för en komfortabel användning av vår webbsida,
 • Utvärdering av systemsäkerhet och -stabilitet.

Uppgifterna lagras under en tidsperiod på 38 månader och raderas därefter automatiskt. Dessutom använder vi för vår webbsida s.k. cookies ”kakor”, spårningsverktyg, målsökningsprocesser samt insticksprogram från sociala medier. Vilka processer det exakt handlar om och hur dina data används då, beskrivs närmare under 3.4.

 

3.2. Att ingå, genomföra och avsluta ett avtal

3.2.1. Databehandling när avtal ingås

Sport-Thiemes arbetsområde är distanshandel av varor och tjänster. I detta sammanhang behandlar vi nödvändiga personuppgifter för att ingå, genomföra och avsluta ett avtal med dig. Hit hör:

 • förnamn, efternamn
 • eventuellt firmanamn/namn på institution
 • faktura- och leveransadress
 • e-postadress
 • för fraktleveranser ditt telefonnummer
 • faktura- och betalningsuppgifter
 • telefonnummer

Rättslig grund för detta är art. 6, 1:a stycket, b), GDPR. Det betyder att du ställer dina data till vårt förfogande på underlag av ett avtalsförhållande eller för att förbereda ett avtalsförhållande mellan dig och oss. För att behandla din e-postadress är vi på grundval av § 12 i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster, dessutom förpliktade att skicka en beställningsbekräftelse (art. 6, 1:a stycket, c), GDPR. Såvida vi inte använder dina kontaktuppgifter i reklamsyfte (se nedan 3.3.) lagrar vi de insamlade data, som är nödvändiga för att administrera avtalet, tills den lagenliga resp. möjliga avtalsgarantin och garantirättigheter utgått. När denna tid har gått ut, bevarar vi den information om avtalsförhållandet, som är nödvändig enligt handels- och skatterätten, för de lagenligt bestämda tidsperioderna. För denna tidsperiod (regelbundet i sju år från att avtal ingåtts) behandlas dessa data på nytt endast för en eventuell omprövning av finansförvaltningen. Såvida du enligt våra Allmänna affärsvillkor har rätt till en garanti, upplyser vi om att några artiklar har en garantitid som eventuellt överskrider de lagenliga tidsfristerna för en lagring.

För att administrera ett köpeavtal är dessutom följande databehandling nödvändig:

Om du har valt ett annat betalsätt än förskottsbetalning eller faktura, lämnar vi nödvändiga betalningsdata till en av oss bemyndigad betaltjänst. 

Allt efter betalsätt kan i enskilda fall en behandling av personuppgifter ske utanför EU hos våra betaltjänstleverantörer. I detta fall tar vi tillsammans med våra tjänstleverantörer hänsyn till en rimlig dataskyddsnivå.

Uppgifter om din leveransadress lämnar vi till ett av oss bemyndigat logistikföretag i syfte att genomföra köpeavtalet. Ditt telefonnummer lämnas till det av oss bemyndigade logistikföretaget för att säkerställa att varuleveransen kan ske i överenskommelse med dig och motsvarande dina önskemål. Logistikföretaget kommer att kontakta dig före leverans för att meddela dig tidpunkten för leveransen eller för att bestämma om detaljer för leveransen.

Eventuellt levereras artiklar direkt till dig av tillverkaren (s.k. dropshipping/direkt handel). För att fullfölja din beställning lämnas din leveransadress till tillverkaren i syfte att distribuera varan till dig.

Personuppgifterna överlämnas endast i detta syfte och raderas igen när leverans har skett.

 

3.2.2. Kreditvärdighet och fakturor

Om vi ingår en transaktion utan samtidig prestation, t.ex. vid köp mot faktura, har vi för att tillvarata vårt berättigade intresse, art. 6, 1:a stycket, f), GDPR, inrättat en egen kreditscoring för att säkra vår kreditrisk. Med kreditscoring menas att en prognos skapas om framtida händelser med ledning av insamlad information och erfarenhet från det förflutna. Med ledning av de uppgifter som insamlats om din person eller eventuellt data som redan lagrats hos oss, sker en koppling till statistiska persongrupper som i det förflutna uppvisar liknande anteckningar. Det förfarande som ligger till grund är en solid, sedan länge praxisbeprövad, matematisk-statistisk metod för att göra en prognos om riskmöjligheter. Dessutom använder vi konkreta kreditinformationer som vi har insamlat inom ramen för våra hittillsvarande affärsförbindelser med dig,t.ex. ditt betalningsbeteende.

Såvida vårt eget kreditvärderingssystem inte ger något resultat som tillräckligt säkrar vår kreditrisk, inhämtar vi information om din kreditvärdighet via kreditupplysningsbyråer. Den rättsliga grunden för detta är likaså art. 6, 1:a stycket, f), GDPR, för att tillvarata vårt berättigade intresse att säkra vår kreditrisk. För att göra detta samarbetar vi med efterföljande kreditupplysningsbyrå som vi får nödvändiga personuppgifter från:

Profina GmbH & Co. KG, Thomas Sjöwall, Kristinebergsvägen 22, 302 41 Halmstad

I syfte att göra en kreditprövning överlämnar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till Profina.

Kreditkontroll kan orsaka att inte alla betalningsmetoder finns tillgängliga. Du har rätt till en manuell granskning, rapport över din position och att överklaga beslutet i detta fall.

Om förfallodagen för betalning överskrids, överlämnar vi, om övriga lagenliga förutsättningar föreligger, nödvändiga personuppgifter till ett bemyndigat företag för att göra ett berättigat betalningsanspråk gällande. Rättslig grund för detta är både art. 6, 1:a stycket, b) och art. 6, 1:a stycket, f), GDPR. Att göra ett avtalsenligt betalningsanspråk gällande är att anse som ett berättigat intresse i betydelsen av den på andra plats nämnda bestämmelsen.

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt, behöver vi överföra vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

 

3.3. Behandling av personuppgifter i reklamsyfte

Efterföljande utföranden hänför sig till behandling av personuppgifter i reklamsyfte. På grundval av art. 6, 1:a stycket, f) förklarar GDPR en sådan databehandling som principiellt tänkbar och som ett berättigat intresse. Hur lång tid en lagring av personuppgifter i reklamsyfte kan ske, följer inga stela principer och riktar sig efter frågan om en lagring är nödvändig för ett reklamändamål. Hos Sport-Thieme följer vi dessutom den principen att personuppgifter allra senast efter fem år efter din sista kontakt med oss inte ska användas i reklamsyfte. Hur vi går till väga när du lämnar en invändning, kan du se under 3.3.3.

 

3.3.1. Reklamsyfte från Sport-Thieme och tredje part

Såvida du har ingått ett avtal med oss, för vi dig som aktuell kund. I detta fall behandlar vi dina postaliska kontaktuppgifter utan att ett konkret samtycke föreligger för att på detta sätt kunna ge dig information om nya produkter och tjänster. Då och då överlämnar vi dina postaliska kontaktuppgifter till av oss extra noggrant utvalda avtalspartners inom postorderhandeln för att även dessa ska kunna informera dig om sina produkter. Din e-postadress behandlar vi utan att ett konkret samtycke föreligger för att kunna ge dig information om egna liknande produkter. Efter köpet får du från oss ett automatiserat e-postmeddelande, där vi ber dig att lämna en bedömning om våra produkter. Därigenom hjälper du oss att anpassa och fortsätta utveckla våra produkter och vårt sortimentserbjudande.

 

3.3.2. Intressebaserad reklam

För att du ska få endast sådan reklaminformation som är relevant för ditt förmodade intresse, kategoriserar och kompletterar vi din kundprofil med fler informationer. Då använder vi både statistiska informationer och även informationer om din person (t.ex. basuppgifter från din kundprofil). Vår målsättning är att låta dig få ta del av en reklam som bara är inriktad på dina verkliga eller förmodade behov och inte att besvära dig med meningslös reklam.

 

3.3.3. Rättighet att göra invändningar

Du kan när som helst och utan kostnad, separat för respektive kommunikationskanal och med framtida verkan, invända mot att dina personuppgifter behandlas för ovan nämnda ändamål. Det räcker med ett e-postmeddelande till info@sportime.se eller en postalisk skrivelse till dem under 2. nämnda kontaktadresserna.

Såvida du gör en invändning, spärras den berörda kontaktadressen för fortsatt databehandling. Vi upplyser om att det i undantagsfall även efter att din invändning har inkommit, temporärt kan komma till att reklammaterial skickas ut. Det beror tekniskt på en nödvändig förberedelsetid för reklamannonser och betyder inte, att vi inte förverkligar din invändning. Tack för att du förstår.

 

3.3.4. Utskick av nyhetsbrev

På vår webbsida kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. För att vara säkra på att det inte blir något fel när du anger din e-postadress använder vi det s.k. double opt-in-förfarandet: Efter att du har angett din e-postadress i anmälningsrutan skickar vi en länk till dig om bekräftelse. Först när du klickar på denna bekräftelselänk för vi in din e-postadress i vår mejlinglista. Som bevis på din registrering kommer vi att lagra den e-postadress, IP-adress och tidsstämpel som angavs under registreringen och bekräftelsen minst så länge som abonnemanget varar. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, I f, GDPR; vårt berättigade intresse ligger i att bevisa att du anmält dig till att bli upptagen i vår distribution av nyhetsbrev. I det nyhetsbrev som skickats till dig får vi bland annat bekräftelse om att du mottagit och läst nyhetsbrevet. Vi får även information om de länkar som du har klickat på i vårt nyhetsbrev. Det utvärderas hur du förhåller dig inom de nyhetsbrev som vi skickat till dig och på vår webbsida och det kopplas till din e-postadress/din besöksprofil i vår databas. Genom att skapa en personlig användarprofil vill vi uppnå att vår reklam inriktas på våra intressen och optimera erbjudandena för dig på vår webbsida. Behandlingen av dina elektroniska kontaktuppgifter och den beskrivna utvärderingen sker på detta ställe uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6, 1:a stycket, a), GDPR). Du kan när som helst med framtida verkan återkalla det samtycke som du avgett. Det räcker då med en kort hänvisning per e-post till info@sportime.se eller du kan klicka på en ”Avsluta”-länk som finns i slutet på varje nyhetsbrev.

 

3.4. Webbplats och optimering av webbsida

3.4.1. Cookies – allmän information

Vi använder så kallade cookies ”kakor” på vår webbsida. Såvida det handlar om personuppgifter i dessa cookies sker en användning på grundval av art. 6, 1:a stycket, f), GDPR. Vårt intresse att optimera vår webbsida kan anses som berättigat i betydelsen av ovan nämnda bestämmelse. Cookies är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och lagrar på din slutenhet (bärbar dator, tablet, smartphone o.likn.) när du besöker vår sida. Cookies åstadkommer ingen skada på din slutenhet, innehåller ingen virus, inga trojaner eller annan skadlig mjukvara. I en cookie anläggs information som uppstår i samband med den speciella slutenheten som används. Men det betyder inte att vi därigenom direkt erhåller kännedom om din identitet. Att vi använder cookies tjänar till att vi på ena sidan vill gestalta våra erbjudanden mer tilltalande för dig. Så använder vi så kallade sessionskakor för att se att du redan har besökt enstaka sidor på vår webbsida eller att du redan har anmält till ditt kundkonto. Sådana kakor raderas automatiskt när du har lämnat vår webbsida. Dessutom använder vi också i användarvänligt syfte temporära kakor som lagras under en bestämd fastlagd tidsperiod på din slutenhet. När du besöker vår sida på nytt för att ta våra tjänster i anspråk, känns det automatiskt igen att du redan har varit hos oss och vilka inmatningar och inställningar du har gjort för att du inte ska behöva mata in dem igen

Om du har ett kundkonto hos Sport-Thieme och är inloggad resp. har aktiverat funktionen ”Jag vill förbli inloggad” läggs den informationen som finns i kakorna till i ditt kundkonto.

På andra sidan använder vi cookies för att statistiskt registrera hur du använder vår webbsida och i syfte att genom en utvärdering optimera våra erbjudanden för dig samt att visa informationer som är skräddarsydda speciellt för dig. Sådana cookies gör det möjligt för oss att när du besöker oss på nytt automatiskt känna igen att du redan har varit hos oss. Sådana kakor raderas automatiskt efter en viss definierad tid. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan också konfigurera din webbläsare så att inga kakor lagras på din dator eller att alltid en hänvisning visas innan en ny kaka anläggs. En fullständig avaktivering för cookies kan däremot leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbsida. Lagringstiden för cookies är betingad av syftet med deras användning och är inte lika för alla.

 

3.4.2. Google Analytics

I syfte att ständigt gestalta och optimera våra sidor behovsanpassat använder vi på grundval av art. 6, 1:a stycket, f), GDPR, Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd. (”Google”). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och används cookies. Den information, som uppstår genom cookies om din användning av vår websida som t.ex.

 • webbläsartyp/-version,
 • operativsystem som används,
 • referens-URL (den sida som besökts innan),
 • värdnamnet på datorn som söker åkomst (IP-adress),
 • klocktiden för serverförfrågan

överförs till en server från Google i USA och lagras där. Dessa informationer används för att utvärdera hur webbsidan används, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att att skapa ytterligare tjänster som hänger ihop med användningen av webbplatsen och internet, samt i marknadsforskningssyfte och behovsanpassad gestaltning av dessa internetsidor. Dessutom kan dessa informationer också vid behov överföras till tredje part, om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar dessa informationer på uppdrag. Din IP-adress kommer absolut inte att kopplas samman med annan data från Google. IP-adresserna anonymiseras så att en koppling inte är möjlig (så kallan IP-maskning).

Du kan förhindra att cookies installeras genom en motsvarande inställning i din webbläsares mjukvara. Men vi informerar dig om att du i ett sådant fall eventuellt inte fullständigt kan använda alla funktioner på webbsidan. Du kan dessutom förhindra en registrering av de data som skapats av kakan och som hänför sig till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt förhindra att Google bearbetar dessa data genom att du laddar ner och installerar detta webbläsartillägg. Alternativt till ett webbläsartillägg, speciellt för webbläsare på mobila slutenheter, kan du förhindra en registrering från Google Analytics genom att du klickar på dena länk. Det skapas en s.k. Opt out-cookie som förhindrar att dina framtida data registreras när du besöker den här webbsidan: En Opt out-kaka gäller endast i denna webbläsare och endast för vår webbsida och placeras på din enhet. Om du tar bort cookies från denna webbläsare, måste du sätta opt out-kakan igen. Ytterligare information om dataskydd i samband med Google Analytics hittar du på Google Analytics webbsida.

 

3.4.3. Google taggstyrning

Denna webbsida använder Googles taggstyrning. Googles taggstyrning är en lösning som marknadsförare kan administrera websidestaggar med via en gränssnittsyta. Verktyget Taggstyrning självt (som implementerar taggar) är en kaklös domän och registrerar inga personuppgifter. Verktyget ser till att andra taggar utlöses, som å sin sida i vissa fall registrerar personuppgifter. Googles taggstyrning har ingen access på dessa data. Om du på domän- eller cookienivå har gjort en avaktivering, består denna avaktivering för alla spårningstaggar som implementeras med Googles taggstyrning.

 

3.4.4. Webanalys med GA målgrupper

På grundval av ett berättigat intresse enligt art. 6, 1:a stycket, f), GDPR, använder vi GA målgrupper, en webbanalystjänst från leverantören Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). Personuppgifter insamlas och lagras som det skapas användarprofiler av genom användning av pseudoymer. Med denna teknologi kommer användare. som redan har besökt våra webbsidor och onlinetjänster, att se målinriktad reklam från oss på andra externa sidor i Googles partnersnätverk. Då sätts en kaka på din dator som kan användas till att analysera ditt användarbeteende när du besöker webbsidan och därefter för målinriktade produktrekommendationer och intressebaserad reklam. När cookies sätts, används och lagras inga personuppgifter. Om du inte vill få någon intressebaserad reklam, kan du avaktivera denna användning av cookies från Google för dessa ändamål genom att följa anvisningarna på https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout.

 

3.4.5. Adobe Typekit webbteckensnitt

För en optisk gestaltning av vår webbsida använder vi Adobe Typekit. Det är ett berättigat intresse enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, f), GDPR. Typekit är en tjänst från Adobe Systems Software Ireland Ltd.. Därigenom får vi tillgång till Adobes teckensnittsbibliotek. För att vi enhetligt ska kunna gestalta de teckensnitt som vi använder, hämtar den webbläsare som du använder de s.k. webbteckensnitten till din webbläsarcache. För detta ändamål ansluter sig den webbläsare som du använder till servrarna för Adobe Typekit  (i USA) Härigenom får Adobe Typekit genom din IP-adress kännedom om att du har hämtat vår webbsida.

Om din webbläsare inte förfogar över webbteckensnitt, visas en standardiserad skrift.

Ytterligare information om Adobe Typekit hittar du på https://typekit.com/ och i dataskyddsförklaringen från Adobe Typekit https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

 

3.4.6. Doubleclick

Doubleclick ”dubbelklickning” från Google är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (”Google”). Doubleclick från Google använder kakor för att presentera relevanta reklamannonser för dig. Då kopplas din webbläsare till ett pseudonymiserat identifikationsnummer (ID) för att kontrollera vilka annonser som visades i din webbläsare och vilka annonser som du hämtat. Kakorna innehåller ingen information om personuppgifter. En användning av Doubleclick-cookies gör det möjligt för Google och dess partners webbsidor att bara koppla annonser utgående från tidigare besök på vår eller andras webbsidor på internet. Den information som skapas av cookies överförs av Google till en server i USA för utvärdering och lagras där. Att data överförs av Google till tredje part äger endast rum när lagliga bestämmelser föreligger eller inom ramen för ett uppdrag för databehandling. Google kommer absolut inte att koppla samman dina personuppgifter med andra data som Google insamlat. Genom att använda våra webbsidor samtycker du till att Google behandlar inhämtade personuppgifter om dig på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan. Genom en motsvarande inställning i din webbläsare kan du förhindra att kakor installeras. Men vi informerar dig om att du i ett sådant fall eventuellt inte fullständigt kan använda alla funktioner på vår webbplats. Du kan dessutom förhindra att Google använder de insamlade data som skapats av cookies och de data som hänför sig till din användning av webbsidor samt Googles behandling av dessa data genom att du laddar ner och installerar följande länk under punkt DoubleClick-avaktiveringstillägg i din webbläsares insticksprogram som finns tillgängligt. Alternativt kan du avaktivera doublecklick-cookies på sidan för Digital advertising alliance på följande länk.

 

3.4.7. Google Adwords

Vi använder utbudet från Google Adwords för att med hjälp av reklammedel (s.k. Google Adwords) göra dig uppmärksam på våra attraktiva erbjudanden på externa webbsidor. I relation till reklamkampanjernas data kan vi beräkna hur lyckade enstaka reklamåtgärder är. Därigenom följer vi vårt intresse för att visa dig reklam som är intressant för dig, för att gestalta vår webbsida intressantare för dig och uppnå en korrekt beräkning av våra reklamkostnader.

Dessa reklammedel levereras genom Google via s.k. ”Ad Server”. Då använder vi Ad Server-kakor där bestämda parametrar för mätning av lyckad reklam, som t.ex. att annonser tas fram eller klickar från användarna, kan mätas. Såvida du kommer till vår webbsida genom en Googleannons, lagras en cookie från Google Adwords på din dator. Dessa kakor förlorar i regel sin giltighet efter 30 dagar och ska inte tjäna till att kunna identifiera dig personligen. För denna kaka lagras i regel som analysvärde en unik cookie-ID, antal Ad Impressions för varje placering (frekvens), sista Impression (relevant för Post-View-Conversions) samt opt out-information (markering, att användaren inte längre vill bli tilltalad).

Sådana cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Såvida en användare besöker vissa sidor på en webbsida från en Adwords-kund och den kaka som lagrats på dennes dator inte har utgått, kan Google och kunden känna igen att användaren har klickat på annonsen och leddes vidare till denna sida. Varje Adwords-kund kopplas till en annan kaka. Kakor kan alltså inte följas av Ad-Words-kunder via webbplatser. Vi själva insamlar och behandlar inga personuppgifter i nämnda reklamåtgärder. Vi får bara statistiska utvärderingar som står oss till förfogande från Google. Med ledning av dessa utvärderingar kan vi utläsa vilka använda reklamåtgärder som är speciellt effektiva. Vi erhåller inga vidareförande personuppgifter genom användningen av reklammedlen, speciellt kan vi inte identifiera användarna med ledning av denna information.

På grund av marknadsförande verktyg som använts bygger din webbläsare automatiskt upp en direkt förbindelse med Googles server. Vi har inget inflytande på omfattning och fortsatt användning av data som insamlats genom att detta verktyg använts av Google och informerar dig därför enligt vår aktuella kännedom. Genom att integrera AdWords Conversion får Google information om att du hämtat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Såvida du har registrerats i en tjänst från Google, kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google resp. inte är inloggad, finns det en möjlighet att leverantören erfar din IP-adress och lagrar den.

 

3.4.8. Google Remarketing

Vår webbsida använder remarketing-funktionen från Google Ireland Ltd. (”Google”). Denna funktion tjänar till att presentera intressebaserade reklamannonser för besökare på webbsidan inom ramen för Googles reklamnätverk. Webbläsaren, som webbsidans besökare har, lagrar s.k. cookies, textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att känna igen besökaren när denne hämtar webbsidor som hör till Googles reklamnätverk. På dessa sidor kan då reklamannonser visas för besökaren som hänför sig till innehåll som besökaren dessförinnan har hämtat på webbsidor som använder Googles funktion Remarketing. Enligt egna uppgifter insamlar Google inga personuppgifter genom denna procedur. Om du ändå inte vill ha dennafunktion Remarketing von Google , kan du principiellt avaktivera funktionen genom att göra motsvarande inställningar på  http://www.google.com/settings/ads . Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies för intressebaserad reklam via reklamnätverksinitiativet genom att följa anvisningarna på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

3.4.9. Bing Univsersal Event Tracking (UET)

Med teknologier från Bing Ads samlas och lagras data på vår webbsida som det kan skapas användarprofiler av genom att peudonymer används. Här handlar det om en tjänst från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Denna tjänst gör det möjligt för oss att följa användarnas aktiviteter på vår webbsida, när denna nås via annonser från Bing Ads. Om du landar på vår webbsida via en sådan annons, sätts en kaka på din dator. På vår webbsida har en Bing UET-tagg integrerats. Här handlar det om en kod, som i förbindelse med kakan kan lagra data, som inte är personuppgifter, om användningen av webbsidan. Dit hör bl.a. hur länge du har varit på webbsidan, vilka områden du hämtat på webbsidan och via vilka annonser som du landat på webbsidan med. Information om din identitet registreras inte.

Den information som insamlats överförs till Microsofts servrar i USA och lagras där principiellt i maximalt 180 dagar. Du kan dessutom förhindra en registrering av de data som skapats av kakan och som hänför sig till din användning av webbplatsen samt förhindra att dessa data behandlas genom att du avaktiverar att kakor sätts. Därigenom kan i vissa fall webbsidans funktioner inskränkas.

Dessutom kan Microsoft i vissa fall följa ditt användningsbeteende på flera av dina elektroniska enheter genom en s.k. Cross Device-spårning och kan därigenom ta fram personifierad reklam på resp. Microsoft-webbsidor eller i -appar. Detta beteende kan du avaktivera på http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Närmare information om analystjänster från Bing hittar du på Bing Ads webbsida (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Närmare information om dataskyddet hos Microsoft och Bing hittar du i Microsofts dataskyddsbestämmelser (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

 

3.4.10 Invändnings-/Opt out-möjlighet

Förutom beskrivna avaktiveringsmetoder kan du stoppa kommenterade spårningsteknologier även helt allmänt genom en motsvarande cookie-inställning i din webbläsare (jmf. också 3.4.2). Dessutom kan du avaktivera intressebaserad reklam med hjälp av preferensmanagern som kan hämtas här.

 

3.5. Kundkonto

För att ge dig största möjliga komfort när du gör dina inköp, erbjuder vi dig en permanent lagring av dina personuppgifter i ett kundkonto som skyddas med ett lösenord. Det är frivilligt att inrätta ett kundkonto och sker på grundval av ditt samtycke enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, a), GDPR. När du har inrättat ett kundkonto behövs ingen ny information om personuppgifter. Dessutom kan du när som helst få inblick i dina lagrade personuppgifter och ändra dem.

Förutom de uppgifter som begärs vid en beställning, måste du ange ett lösenord som du själv ger dig när du inrättar ditt kundkonto. Med lösenordet tillsammans med din e-postadress får du tillgång till ditt kundkonto Dina personliga åtkomstuppgifter ska du behandla konfidentiellt och speciellt inte göra dem tillgängliga för obehörig tredje part. Vi kan inte överta någon garanti för felaktigt använda lösenord, endast om det är vår felaktiga användning. Observera att även när du har lämnat vår webbsida förblir du inloggad, om du inte loggar ut dig aktivt. Du kan när som helst låta ta bort ditt kundkonto med ett meddelande till oss, t.ex. per mejl till info@sportime.se. Men observera att dina data, som kan ses i ditt kundkonto, därigenom inte raderas samtidigt.

 

3.6. Kontaktanmälning, kontaktformulär, bedömningsfunktioner och ”Frågor om artikel”

Efterföljande behandlingar sker minst på grundval av ditt samtycke enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, a), GDPR, genom att du aktivt tar kontakt med oss eller lämnar en produktbedömning. Allt efter innehåll för din förfrågan kan även art. 6, 1:a stycket, b) (behandling för att uppfylla ett avtal, t.ex. din beställning eller för att genomföra en avtalsenlig åtgärd med anledning av din förfrågan, t.ex. krav på ett anbud) eller art. 6, 1:a stycket, c) (behandling för att uppfylla lagliga skyldigheter från oss, t.ex. inom ramen för ett garantifall) bilda grundvalen för databehandlingen.

Du kan skicka allmänna frågor på kontaktformuläret som står till förfogande på vår sajt. För att vi ska kunna kontakta dig är det absolut nödvändigt att du anger ditt namn, din e-postadress och ett telefonnummer. Ytterligare uppgifter kan ske frivilligt

Insamlingen av dessa data sker för att veta vem förfrågan kommer från och för att kunna besvara den på bästa sätt som du önskar.

När du lämnar en bedömning om en artikel i vår webbshop, ber vi dig att ange ett namn och en e-postadress. Efternamn och e-postadress offentliggörs inte. I detta fall inträder som en ytterligare rättslig grund vårt berättigade intresse enligt betydelsen i art. 6, 1:a stycket, f), GDPR, för att t.ex. kunna reagera på otillåtna eller olagliga omdömen.

Du kan också när som helst ändra eller ta bort din publicerade åsikt. Skriv till oss om det till info@sportime.se.

Om du använder funktionen ”Fråga om artikel” behöver vi också ett namn och en e-postadress för att eventuellt även kunna svara icke-offentligt. När en fråga från dig offentliggörs, visas inte ditt namn och inte heller din e-postadress.

Om du kontaktar oss på telefon ber vi dig inom ramen för innehållet i din fråga om att ange sådan data som är nödvändig för en behandling av ditt ärende.

 

4. Mottagare utanför EU

Med undantag för de under 3.4.2., 3.4.6., 3.4.7. och 3.4.8. beskrivna behandlingarna överlämnar vi inte dina personuppgifter till mottagare med säte utanför Europeiska unionen eller EES. De under 3.4.2., 3.4.6., 3.4.7. och 3.4.8. nämnda behandlingarna har till följd att en dataöverföring sker till servrarna från leverantörerna för spårnings- resp. målgruppsteknologier som fått det i uppdrag av oss . Dessa servrar befinner sig i USA. Dataöverföringen sker på grundval av den så kallade Privacy shield-överenskommelsen samt på grundval av så kallade standardklausuler för avtal från EU-kommissionen.

 

5. Dina rättigheter

5.1. Översikt

Förutom rätt till återkallande av samtycken som du gjort till oss, kan du ta följande övriga rättigheter i anspråk om de lagenliga förutsättningarna föreligger:

 • Rätt till information om dina av oss lagrade personuppgifter enligt art. 15, GDPR. Speciellt kan du få information om syftet för behandlingen, om kategorin för dina personuppgifter, om kategorin för mottagare som fått eller får upplysning om dina personuppgifter, om planerad lagringstid, om ursprunget till dina data såvida dessa inte insamlats direkt hos dig.
 • Rätt till rättelse av felaktiga eller komplettering av rätta data enligt art. 16, GDPR.
 • Rätt till radering av dina hos oss lagrade personuppgifter enligt. art. 17, GDPR, såvida inga lagenliga eller avtalsenliga tidsfrister för förvaring eller andra lagenliga skyldigheter resp. rättigheter måste iakttas för fortsatt lagring. 

 • Rätt till begränsning av att dina personuppgifter behandlas enligt art. 18, GDPR, såvida du bestrider att dina data är riktiga, att behandlingen är orättmätig men att du tillbakavisar att de raderas, att ansvarig person inte längre behöver dina data men att du behöver dem för att ta ut din rätt, för att utöva eller försvara rättsliga anspråk eller att du enligt art. 21, GDPR, har gjort invändning mot att dina personuppgifter behandlas.
 • Rätt till en möjlighet för dataöverföring enligt art. 20, GDPR, det vill säga rätt till att i ett brukligt format som kan maskinläsas få utvalda personuppgifter, som vi lagrat om dig, eller att begära en överföring till annan ansvarig person.
 • Rätt till överklagande hos en tillsynsmyndighet. Vanligtvis kan du vända dig till tillsynsmyndigheten på din vanliga uppehållsort eller arbetsplats eller tillsynsmyndigheten där vårt företags säte befinner sig.

 

5.2. Rätt att göra invändning

Under förutsättningarna i art. 21, 1:a stycket, GDPR, kan man invända mot en behandling av personuppgifter av skäl som uppstår ur en särskild situation för berörd person.

Nämnd allmän rätt till att göra invändning gäller för alla i denna information om sekretesspolicy beskrivna syften för behandling som behandlas på grundval av art. 6, 1:a stycket, f), GDPR. Till skillnad mot den speciella rätten att göra invändningar mot att data behandlas i reklamsyfte (jämför ovan 3.3.3.). är vi endast skyldiga att förverkliga en sådan allmän invändning enligt GDPR, när du anger skäl av överordnad betydelse (t.ex. en möjlig fara för liv och hälsa). Dessutom har du den möjligheten att vända dig till den tillsynsmyndighet som är ansvarig för Sport-Thieme AB: Datainspektionen, Box 8114, Drottninggatan 29, plan 5, 104 20 Stockholm

 

6. Datasäkerhet

Alla av dig meddelade personuppgifter, inklusive dina betalningsuppgifter, överförs med den allmänt vanliga och säkra standarden SSL (Secure socket layer). SSL är en säker och beprövad standard, som t.ex. också används av onlinebanker. Du känner igen en säker SSL-förbindelse bland annat på det bifogade s:et i http (alltså https://...) i adresslistan till din webbläsare eller låssymbolen i nedre delen av din webbläsare.

Vi tar för övrigt hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som lagrats hos oss mot manipuleringar, mot delvis eller fullständig förlust och mot obehörig access.

Sportime använder cookies för att se till att du får bästa möjliga shoppingupplevelse. Om du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies.

Läs mer om cookies.